Přírodní sféra Země

Litosféra

Atmosféra

Pedosféra

 Biosféra

Hydrosféra

 

pojmy ke zkoušení (.pdf)