Evropa

Přírodní podmínky Evropy (úvod) – poznámky k doplnění (.pdf)

Obyvatelstvo Evropy – poznámky k doplnění (.pdf)

Hospodářství Evropy + Evropská unie – poznámky k doplnění (.pdf)

Státy Evropy:

Střední Evropa:

Německo – poznámky k doplnění (.pdf)

Rakousko a Polsko – poznámky k doplnění (.pdf)

Slovensko – poznámky k doplnění (.pdf)

Severní Evropa:

Severní Evropa – pracovní list (.pdf)

Severní Evropa – seznam pojmů k pracovnímu listu (.pdf)

Západní Evropa:

Západní Evropa – poznámky k doplnění (.pdf)

Jižní Evropa:

Jižní Evropa – poznámky k doplnění (.pdf)

Jihovýchodní a východní Evropa:

Jihovýchodní a východní Evropa – poznámky k doplnění (.pdf)